Overgangsmaatregel 6% BTW verlengd


13 januari 2016

Wanneer men een privéwoning wenst te renoveren, kan men deze werken laten uitvoeren aan 6% btw op voorwaarde dat deze woning ouder is dan 5 jaar. Vanaf 1 januari 2016 zou deze ouderdomsvereiste worden opgetrokken naar 10 jaar.

Echter, aangezien de verhoging van de ouderdomsvereiste van de woning naar 10 jaar nog steeds niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad werd er beslist om de overgangsmaatregel te verlengen.

Door deze verlenging kunnen werken aan woningen, tussen 5  en 10 jaar oud, nog tot eind 2017 aan 6% btw gefactureerd worden. De overgangsmaatregel loopt tot de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Koninklijk Besluit, d.i. de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tot dan kunnen nog contracten opgemaakt worden die onder de oude regeling vallen.

Belangrijk is dat u een kopie van het contract voor het einde van de overgangsperiode indient bij het btw-controlekantoor. Dit kan via neerlegging, via aangetekende zending of per e-mail.

Wij houden u verder uitgebreid op de hoogte en verwittigen u wanneer het desbetreffende Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd.